Co-team

Het coördinatieteam of kortweg co-team zorgt ervoor dat alle praktische zaken in verband met het speelplein geregeld worden.
Momenteel bestaat dit uit 9 ervaren animatoren. Zij behandelen alles in groep, maar worden naargelang taken ook opgedeeld in een aantal diensten.

De financiële dienst houdt zich bezig met de centjes en bestaat uit Kaat Kenis en Lisse Vissers.
Onze technische dienst zorgt ervoor dat we steeds genoeg materiaal hebben in de zomer, maar ook bij alle andere activiteiten. Dank daarvoor aan Melissa Brocatus, Gianni Jennes en Wouter Remy
De jeugddienst zorgt voor monitorenactiviteiten doorheen het jaar. Deze wordt sinds dit jaar door animatoren die zich vrijwillig inzetten ingevuld.
De dienst communicatie maakt reclame via de Spiegel, het Infobladje, Facebook, brieven naar de scholen, ... Verder verzorgen zij de communicatie naar de buitenwereld toe via onder andere deze site. Deze taken worden uitgevoerd door Marie-leen De Pagie, Liesse Van Aerde en Liam Brangers
Daarnaast worden er nog werkgroepen opgericht die alles regelen rond 1 activiteit. Zo zijn er werkgroepen voor de speldagen, de Speelpleinquiz, ...
De dagelijkse leiding gebeurt door onze 2 voorzitters; Lore Cools en Yoran De Kock.