Dagverloop

Uren van de vooropvang en naopvang zijn gewijzigd in de zomer van 2021

Een week op Speelplein Wuustwezel telt vier dagen, van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag is het geen speelplein omdat de animatoren dan de ganse week voorbereiden. Elke dag opnieuw bieden we een groot pakket aan gevarieerde activiteiten aan. Hieronder een dag zoals deze verloopt op ons speelplein…

(7u30 tot 9u15 : Betalende vooropvang.)

09u15: De inkom wordt bemand, de inschrijvingen starten. Laat die kinderen maar komen!
10u00: Einde van de inschrijvingen en aanvang van de activiteiten.

Een kort toneeltje op het podium, waarin het thema van de dag wordt verduidelijkt en de start van de voormiddag wordt gegeven. Voorbeelden van dit dagthema zijn : piraten, op de luchthaven, superhelden, suske en wiske, trouwen, de oertijd, …
Meestal hebben we in de voormiddag  een ‘open aanbod’. We bieden dan allerlei kleine activiteiten aan binnen het dagthema. Deze activiteiten kunnen gaan van knutselen, schminken en koken, tot   sport en spel, zandbak en bouw. Elke activiteit wordt begeleid door een aantal animatoren en de kinderen kunnen kiezen wat ze willen doen. Daarbuiten lopen er ook gedurende heel de voormiddag ‘engel’-animatoren rond op het plein die zich met de overige kindjes bezighouden.

12u00: Eten van onze boterhammetjes. Kindjes die enkel in de voormiddag komen, mogen nu opgehaald worden.
13u15: Start van de inschrijvingen voor de kinderen die enkel in de namiddag komen.
13u30: Aanvang van de namiddagactiviteiten, waaronder :

Een uitgebreid toneel op het podium.
Vervolgens worden de kleuters apart genomen. Zij mogen een spel gaan spelen dat aangepast is aan hun leeftijdsniveau.
De lagere schoolkinderen worden in twee groepen opgedeeld. Een groep voor de 7-9 jarigen (LSK 1) en een groep voor de 10-12 jarigen (LSK 2).
Deze activiteit wordt begeleid door een vaste groep animatoren die gedurende de namiddag een vaste groep kinderen animeert en amuseert!

16u00: Vieruurtje: Elk kind krijgt een koek en een drankje.
16u15: Afsluitende animatie
16u30: Einde van de dag.

(16u45 tot 18u : betalende naopvang.)