Voor- en naopvang

We organiseren zelf ook voor- en naopvang. Vanaf 7u30 kunnen kinderen terecht aan het wijkhuis waar ze tot 9u30 kunnen spelen. Dan gaat het speelplein van start tot 16u30, waarna er naopvang is tot 18u.
 
Voor de voor- en/of naopvang hoeft vooraf niet ingeschreven te worden. Kinderen kunnen gewoon ’s ochtends afgezet en ’s avonds opgehaald worden. Per begonnen uur vragen wij € 1 per kind. Deze prijs dient  op het moment zelf cash betaald te worden.

Voorbeeld :

Jantje wordt ’s ochtends om 8u afgezet. Hij zal dus nog 1,5 uur in de vooropvang spelen tot het speelplein begint. 1,5 uur zijn 2 begonnen uren, dus vragen wij € 2.
Ook ’s avonds mag hij nog langer op het speelplein blijven. Om 17u30 wordt hij opgehaald. Dat is één uur naopvang, dus dient er € 1 betaald te worden.