Voor- en naopvang

Voor de voor- en/of naopvang hoeft vooraf niet ingeschreven te worden. Kinderen kunnen gewoon ’s ochtends afgezet en ’s avonds opgehaald worden. Per begonnen uur vragen wij € 1 per kind. Deze prijs dient  op het moment zelf cash betaald te worden.


Voorbeeld :

Jantje wordt ’s ochtends om 8u afgezet. Hij zal dus nog 1,5 uur in de vooropvang spelen tot het speelplein begint. 1,5 uur zijn 2 begonnen uren, dus vragen wij € 2.
Ook ’s avonds mag hij nog langer op het speelplein blijven. Om 17u30 wordt hij opgehaald. Dat is één uur naopvang, dus dient er € 1 betaald te worden.